Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Sesongarbeidere kan bli lengre

Regjeringen med løsning for sesongarbeidere

Sesongarbeidere som ikke kan reise hjem på grunn av koronarestriksjoner i hjemlandet, kan bli i Norge ut året, skriver NHO på sine nettsider.

Sesongarbeidere har tidligere kunnet forlenge opphold i Norge ut september 2021, men regjeringen har nå slått fast at dette skal endres. 

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med en forskriftsendring som åpner for at sesongarbeidere som sitter fast i Norge, kan få forlenget oppholdstillatelsen ut 2021.

I en pressemelding fra Regjeringen sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen følgende:  – En del av de som er i Norge som sesongarbeidere får ikke lov å returnere til sine hjemland på grunn av lokale innreiserestriksjoner. Da er det rett og rimelig at de kan få mulighet til forlenget opphold i Norge, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

NHO Mat og Drikke er svært tilfreds med at regjeringen har foretatt denne endringen: – Det er svært gledelig med en løsning for de drøyt 220 vietnameserne som har måttet bli i Norge uten arbeids- og oppholdstillatelse. Det som nå er viktig å avklare raskt, er om de også får mulighet til å arbeide under det utvidete oppholdet, sier Terje Sletnes, direktør for politikk og analyse i NHO Mat og Drikke. 

Mer om endringen og søknadsprosessen. 

Siste nytt fra UDI om saken.

Kilde: nhomd.no