Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Skal du ha folk i arbeid i sommer?

Har du noen i arbeid, eller planlegger du å ha noen i arbeid som skal lønnes ut gjennom oss i sommer?

Da er det veldig viktig at du melder dette inn til oss FØR arbeidsforholdet starter, slik at vi kan lage kontrakter i henhold til avtalen og etter myndighetenes/Arbeidstilsynets krav. Det er uhyre viktig for den ansattes sikkerhet og rettigheter, uavhengig av om det er snakk om avløser/gårdsarbeideren er familiemedlemmer eller ikke. Arbeidstilsynet kan dukke opp og kreve innsyn i arbeidskontrakter m.m., og da er det viktig for deg som oppdragsgiver og oss som arbeidsgiver at alt er på plass.

Skulle det skje en ulykke, og arbeidsforholdet ikke er registrert hos oss, gjelder ikke vår forsikring.

Bare ta kontakt hvis du ønsker veiledning, eller lurer på noe i forhold til ansettelser/utlønning m.m.