Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Skal du ha noen til å arbeide hos deg i år?

Vi ønsker alle våre medlemmer, kunder og ansatte et godt nytt år.

Vi jobber i disse dager med å få på plass nye ordre for 2021 slik at de ansatte kan starte med registreringen av timer fra januar.  Vi tar i første omgang for oss de som er fast ansatt og de vi vet skal jobbe på tilkalling. MEN, det kan være at vi overser noen, så hvis du vet at du har noen som er fast ansatt, eller som er på tilkalling og som ikke finner noen timeliste for registrering, så nøl ikke med å ta kontakt, så ordner vi det raskt.