Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Smittevern – Smittesikker

Animalia har produsert en aktuell brosjyre på flere språk om smittevern. Brosjyren heter «Smittesikker» og er opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske tilsette i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder i tillegg til plastoppslag som viser prinsippene for en god smittesluse og korrekt handvask. Plastoppslagene er for å henge i fjøsgangen, på toalett eller ved inngangen til dyrerommene.

Her finner du mer informasjon og lenker til nedlasting av brosjyren på ulike språk

 

Geno har også produsert en rekke brosjyrer som kan være aktuelle for folk i landbruksnæringa.

Disse finner du HER.