Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Snart årsmøte

Årets andre styremøte ble et fysisk møte som ble avholdt på Stormo gård på Reipå i Meløy, der også dato for årsmøtet ble bestemt til den 10. april 2019.

Styret, f.v. Lill Urskog, vara Bjørn Sivertsen, Øivind Mevik, Tom Stormo, Leder Anne Margrete S. Stormo og Anne Merethe Toftebakk.

Styret behandlet 9 saker.  Første post var som vanlig godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte, som for øvrig var et telefonmøte den 29. januar.

Regnskapet for fjoråret og så langt i februar ble også gjennomgått. Ikke alt var helt klart, men daglig leder gikk gjennom de postene som ennå ikke var ført, og vil ha regnskapet klar til årsmøtet.

Ellers var det gjennomgang av forslag til årsberetning og saker til årsmøtet som skal avholdes  i Bodø.

Nytt navn

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, skal det tas stilling til nytt navn, nå som Lofoten er kommet med fra 1. januar 2019.

Styret foreslår at laget skal hete Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA – som kan forkortes til SOL.

Daglig leder orienterte om status på aktiviteten i laget for tiden, og det er mye som skjer. Det skal avholdes avløserkurs i løpet av året og det jobbes med strategiplanen. Bemanningen på kontoret er styrket med 40% stilling fra februar.

Innkallingen til årsmøtet kommer i disse dager, og styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen.

Valgkomiteen med Hans Strømdal i spissen, jobber i disse dager med å få forslag til nytt styre på plass. Vi håper alle som blir oppringt tar godt i mot forespørselen om å sitte i styret enten som medlem eller som varamedlem. Slik kan du som medlem ha en hånd på rattet i laget framover.

Har du saker du ønsker skal tas opp, er fristen satt til 5. april for å komme med innspill til saker.