Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning del 2

Selv om du ikke har hatt avløsning til nå i år er det viktig at du søker om avløsertilskudd.

Våren 2017 ble det innført nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det er to søknadsfrister og en utbetaling per år i det nye systemet.

Andre søknadsfrist er snart, nærmere bestemt 15. oktober, og da er det både husdyrprodusenter, foretak med planteproduksjon og foretak med bikuber som kan levere søknad. En kan søke fra og med 1. oktober, som er telledatoen og det vert anbefalt at en er tidlig ute med å søke.

NB! Det er viktig at alle søker på avløsertilskuddet selv om de ikke har hatt avløysing ennå i 2017. Da fører en opp 0 i beløp i søknaden. Dersom en ikke søker nå kan en heller ikke korrigere beløpet senere, senest 10.januar.

Du kan lese mer om dette her.