Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

-Stas å bli satt pris på

Daglig leder, Frank Wiik Rendal og styreleder Anne Margrethe Stormo med hedersbevisene.

I 2019 ble LtSoL kåret til «Årets lag» blant 75 lag over hele landet tilknyttet Norske landbrukstenester (NLT). På grunn av en viss pandemi ble det ikke delt ut diplom og gave før ved årets høstsamling på Kløfta. Den gikk av stabelen 26.-28. oktober i år.

-Det er alltid stor stas og bli satt pris på, sier daglig leder, Frank Wiik Rendal som kom hjem med diplom, dreiet trefat og blomster. Han og styreleder Anne Margrethe Stormo mottok pris og heder på vegne av laget.

Leder for styret i NLT, Inge Martin Karlsvik, delte ut hedersbeviset

Faglig

Kick-off med Jørgen Skavlan var et tankevekkende foredrag der han satte fokus på vår tids «pasienter» med krav og syting. Vi har det så altfor godt i vårt samfunn.

Høstsamlingen til NLT er i tillegg til en sosial møteplass også en viktig møteplass der ansatte i administrasjonen og tillitsvalgte i styrene kan hente inn ny kunnskap. I år ble det holdt kurs i Webtemp, Arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansettelse og arbeidsavtaler, og styrekurs. 

Ett av kursene var «Arbeidsgivers ansvar» med advokat Camilla Schrader Roander i NHO Mat og drikke

Det var også satt av tid til informasjon fra NHO Mat og drikke og om Obligatorisk tjenestepensjon.  Den fylkesvise samlingen er viktig for å knytte kontakter på tvers av regionene og for å kunne velge ut forslag til kandidater til hovedstyret og delegater til landsmøtet.

For vårt vedkommende ble Frank W.Rendal valgt til fylkeskontakt og vil ha et ansvar for å samle lagene i Nordland for felles temaer/møter der vi kan se om vi kan samarbeide for felles mål.

Strategiplan

NLTs strategiplan skal revideres, og det var gruppearbeid for å komme med innspill til hva NLT-organisasjonen skal være i framtiden og hvilke mål som skal settes og hvilke virkemidler som skal brukes for å nå målene.

Jørgen Skavlan sørget for et skikkelig «kick-off» med et morsomt og tankevekkende foredrag

Lily Country Club var åstedet for årets høstsamling. Det er et stort hotell med god plass, god mat og flotte omgivelser. Med over 200 deltakere krever det et godt drevet etablissement for å kunne ha effektive «sceneskift» mellom plenumssal, kursrom og møterom. Et hgodt valg som også ligger i umiddelbar nærhet med Gardermoen med tanke på alle som kommer reisende fra nord og sør.

Styret i NLT, fv.: leder Inge Martin Karlsvik, Wibeke Slåtsveen, Finn Egil Adolfsen, Janne Østgaard Aagesen, Ola Norvald Hagen og 1.vara Jan Bjorland

Lily Country Club var et flott konferansehotell med god service, god mat og flotte faciliteter.