Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Steigenkontoret nedlagt

Vi minner om at vårt kontor i Steigen er nedlagt fra 1. august 2020.

Alle henvendelser må skje til

telefon 918 60615, eller på epost: ltsol@n-lt.no