Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Stor interesse for salg av melkekvoter

475 har meldt sin interesse for å selge melkekvoter

Den ekstraordinære oppkjøpsordningen av melkekvoter ble iverksatt 2. januar 2020.

Torsdag 9. januar hadde Landbruksdirektoratet registrert 475 påmeldinger, skriver direktoratet på sine nettsider.

I Nordland er det i alt 27 påmeldte pr. 8. januar til de totalt 2 779 210 liter melk som er avsatt for salg i regionen.

Ordningen er todelt: Kvoteeierne inviteres til først å melde sin interesse, og deretter sende selve søknaden om salg av grunnkvote innen 31. mars. Påmeldingene skjer etter «først til mølla»-prinsippet.

Det er verd å merke seg at påmeldingene ikke er bindende, bildet kan så absolutt endre seg. Det er derfor ingen grunn til å la være å melde seg på, skriver direktoratet videre.

Ca 17. januar, vil de som er innenfor avsatt oppkjøpsmengde i sin region få tilbud om å sende inn søknad om salg. De andre vil få beskjed om at de står på venteliste.

Her kan du lese hele artikkelen der du også finner mer informasjon, og link til påmelding for salg.