Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Styreleder Anne Margrethe blir nestleder i Geno

Hvis valgkomiteens innstilling til årsmøtet i  GENO går igjennom, blir styreleder i LtSol, Anne Margrete Solheim Stormo, den nye nestlederen i organisasjonen.

Genos valgkomité foreslår gjenvalg på styreleder Jan Ole Mellby og ny nestleder til styret Anne Margrethe Solheim Stormo. Nytt styremedlem foreslått fra område midt er Vegard Smenes, skriver Geno i en pressemelding.

Videre står det:

Genos årsmøte 2020 holdes på Scandic Ringsaker, Furnes, 30.-31. mars.

I år er alle styremedlemmene på valg. Fra og med neste år er halvparten på valg hvert år. Styreleder og nestleder til styret er på valg hvert år.

Styreleder og nestleder

Jan Ole Mellby er foreslått gjenvalgt som styreleder. Han er født i 1957 og bor i Skjeberg i Viken. I Geno har han tidligere vært varaordfører i 4 år, ordfører i 4 år og styremedlem/nestleder 2009 -2012. Han ble valgt til styreleder i 2012.

Anne Margrethe Solheim Stormo er foreslått som ny nestleder til styret. Hun er født i 1971, og bor på Reipå i Meløy kommune, Nordland. Hun ble valgt inn i Styret i 2018.

Her er valgkomiteens innstilling på Genos styre:

  • Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg – Gjenvalg som leder
  • Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå – Ny som nestleder, gjenvalg som styremedlem nord
  • Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand – Gjenvalg som styremedlem sørvest
  • Elisabeth Gjems, 2450 Rena – Gjenvalg som styremedlem øst
  • Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy – Ny som styremedlem midt

Hele valgkomiteens innstilling publiseres på Geno.no senere​

Nytt styremedlem fra område midt

Vegard Smenes, 6532 Averøy, er innstilt som nytt styremedlem fra område midt. Nåværende styremedlem fra område midt, Inger-Lise Ingdal, ønsket ikke gjenvalg.

Om Vegard Smenes
Vegard er født og oppvokst på hjemgården på nordsiden av Averøya mot Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal. Han overtok gården fra sine foreldre for fem år siden. Nå er han snart 33 år og driver sammen med kona Eini og en liten nyfødt datter. Han forteller at han setter stor pris på å ha en arbeidsivrig kårkall med seg også!
I fjøset er det mellom 20 og 25 melkekyr, kvota er på 160 tonn melk. Arealet på garden er 200 dekar dyrka eng og i tillegg noe beite. Han driver med ren NRF, men selger oksekalvene til en annen oppdretter i området og har derfor krysset inn kjøttfe på noen av kyrne han ikke ville sette på avkom etter.

Styret i Geno 2019; Jan Ole Mellby,Inger Lise Ingdal, Anne Margrethe Stormo,Jon Helge Sandal, Ole Magnar Undheim, Elisabeth Gjems, Anne Guro Larsgard, Adm dir Sverre Bjørnstad

Vegard synes det Geno driver med er interessant og det har skjedd mye bra arbeid i Geno. Han mener det er svært viktig for bonden å ha gode dyr å jobbe med.

Vegard er utdannet agronom fra Lyngdal jordbruksskole. Det var ikke gitt at han som nummer seks av syv søsken skulle overta garden. Men han forteller han har gått i hælene på far sin siden han lærte å gå og har alltid vært opptatt av dyr og gårdens arbeidsoppgaver. Så da fikk han overta som hadde den største interessen!

Har du spørsmål til innstillingen? 

Kontakt leder i Genos valgkomitè Bjørg Irene Alseth på tlf: 482 47 049