Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Styret i Landbrukstjenester Salten og Lofoten har 6 faste medlemmer og 3 vararepresentanter.

Styret som ble valgt på årsmøtet 25. mai 2021,  består av:

Vara – som alle velges på nytt i 2022:

1. David Olsen, Bodø

2.Vidar Hasselberg, Fauske

3. Grete Andersen, Meløy

Her finner du årsmøteprotokollen:

Protokollen for 2020.

Protokoll 27 04 20 signert

De nye vedtektene fra 2019:

Standard-vedtekter 2019