Styret

Styret i Landbrukstjenester Salten og Lofoten har 6 faste medlemmer og 3 vararepresentanter.

Styret som ble valgt på årsmøtet 27. april 2020,  består av:

Vara – som alle velges på nytt i 2021:

1. Bjørn Sivertsen, Lurøy

2.Vidar Hasselberg, Fauske

3. Grete Andersen, Meløy

Her finner du årsmøteprotokollen:

Protokoll 27 04 20 signert

Kommer når den er underskrevet

De nye vedtektene fea 2019:

Standard-vedtekter 2019