Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Styrking av staben

Hanne er ny kontormedarbeider

Fra 1. februar 2019 ble Hanne Hammernes ansatt som kontormedarbeider, og skal i utgangspunktet jobbe 2 dager i uka på kontoret på Meløy.

Med det blir det en lettere hverdag for daglig leder Frank, som i tillegg til å få avlastning på kontoret, også får avlastning på vakttelefonen.

Hanne har de siste ti årene jobbet i Meløyavisa, og har også 19 års fartstid i Meløy kommune med hovedvekt på informasjon og kommunikasjon.

Etter endt opplæring vil Hanne og Frank jobbe i team der de vil dele på de fleste arbeidsoppgavene, bortsett fra de som naturlig faller inn under daglig leder.

Frank er piloten, og daglig leder i Landbrukstjenester Salten