Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Ta vare på deg selv og andre

Alle våre ansatte har nå fått denne meldingen, som gir gode tips i disse «koronatider»

Vi er inne i en ekstremtid som krever mye av oss alle. Vi i LTSoL har dessverre vært nødt til å permittere ansatte og andre ansatte står både uten arbeid og noen er forhindret fra å stille på jobb grunnet at de befinner seg i et annet land.

Vi får også en del henvendelser fra ansatte som er usikre på hvordan de skal forholde seg til situasjonen.
LTSoL følger de anbefalinger og regler som kommer fra myndighetene, i tillegg til anbefalinger fra bondeorganisasjonene og samvirkebedriftene og vi anbefaler alle om kontinuerlig å holde seg oppdatert på Folkehelsedirektoratets hjemmesider www.fhi.no, samt våre hjemmesider www.ltsol.no.

Retningslinjer for våre ansatte – hva bør du gjøre?
– Ved mistanke om egen virussmitte av korona eller karantenesituasjon skal vi ha beskjed umiddelbart.
– Ta kontakt med oss før du skal på et bruk der det kan være mistanke om koronavirus.
– God håndhygiene, det vil si vask av hender når man ankommer gården, før man starter arbeidet, gjerne flere ganger under arbeidet etter kontakt med flater og dyr, etter arbeidet er gjort og når man forlater gården. Anbefalt prosedyre for håndvask finner du på www.fhi.no. Det anbefales å bruke såpe og vann. Alternativt kan antibac brukes, men dette hjelper ikke på skitne hender. Det er viktig å prøve å unngå kontakt med ansikt, mens man er under arbeid. Engangshansker kan være et supplement eller et alternativ.

Landbrukstjenester Salten og Lofoten vil utstyre de ansatte med antibac og engangshansker så langt det er mulig. De ansatte vil få refundert utgifter ved kjøp av slikt utstyr.
– Bruk egne arbeidsklær for hver gård du er på. Arbeidsklær vaskes ofte. Ta kontakt om dette ikke er tilgjengelig.
– Det skal ikke være kontakt med folk på gården ved påvist koronasmitte. Kommunikasjon skal da foregå ved telefon. Generelt sett så skal det minimum holdes 1 meters avstand ved fysisk møte.
– Det er lagt ned forbud mot reiser til utlandet for våre ansatte. I første omgang til 14. april.

Hva forventer vi av medlemmene våre?
– Gi oss varsel dersom det oppstår utbrudd eller mistanke om utbrudd av smitte på gården.
– Sørg for å ha oppdatert beredskapsplan for gården. Se blant annet informasjon fra Norges Bondelag.
– Sørg for at det er påfylt såpedispenser ved vask til enhver tid slik at god håndhygiene kan ivaretas av de som er i fjøset.
– Vask grundig kontaktflater før og etter eget og andre sitt besøk i fjøset, for å hindre eventuell smitte begge veier.
– Om du eller andre på gården har fått påvist smitte skal våre ansatte ikke ha fysisk kontakt og all kontakt skal gå via telefon. Generelt sett skal det minimum holdes en avstand på 1 meter ved fysisk møte.
– Ha tilgjengelig eget arbeidstøy til de som skal inn i fjøset.
– Gi slipp på egen avløser ved ferie/fritid dersom det er akutte behov ved sykdomsavløsning.

Ta vare på deg selv og dine!