Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

avløsertilskudd 2021

Har du brukt opp avløsertilskuddet?

Vi minner om at høsten går fort og det nærmer seg årsslutt.  Da er det viktig at du har brukt opp tildelt avløsertilskudd for 2021  før året er omme. Vi har nå tre lønnskjøringer

LES MER »