Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Tarifforhandlingene snart i gang

Forhandlinger innen overenskomsten nr. 525 Jordbruk og Gartneri mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet er berammet til 27. – 28. oktober 2020.

I forhandlingsutvalget fra NHO Mat og Drikke sin side sitter Tor Inge Eidesen – styret i NLT, Tore Bartnes – Innherred Landbrukstjenester SA og Bo Leivestad – Elstøen Gartneri AS.

Basert på erfaringer fra andre forhandlinger som er gjennomført hittil i år, og fra de signaler som er kommet fra Fellesforbundet, er det grunn til å forvente tøffe krav fra arbeidstakersiden, tror NLT sentralt.

Det er viktig for oss i NLT og presisere at det er partene i arbeidslivet som forhandler og at det fra arbeidsgiversiden er NHO Mat og Drikke som er vår part.