Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Tilskuddsordninger i landbruket

Her finner du en samlet oversikt over tilskuddsordninger Landbruksdirektoratet forvalter.

Ved å klikke på en tilskuddsordning kommer du til en side der du finner informasjon om ordningen, søknadsskjema og andre relevante dokumenter.

Kanskje finner du et tilskudd du ikke kjente til fra før?

Enten du driver ordinært jordbruk med husdyrhold eller driver skogbruk, driver med eggproduksjon eller annet innenfor jordbruket, så er der mange muligheter i tillegg til ordinært produksjonstilskudd. Sjekk ut, davel.

Produksjonstilskudd

Areal og jordvern

RÅK – Bearbeidede jordbruksvarer