Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Timelister til besvær

Vi har mellom 100 0g 200 personer som skal ha lønning hver måned. Noen har fast lønn og noen har variabel lønn/timelønn.

Vi opplever dessverre at det av og til blir feil i lønnsutbetalingen. Nesten uten unntak, gjelder dette  manuelle timelister. Vi opplever å få timelister på epost, sendt i posten på papir, som sms og via telefon. Dette gjør at feilmarginene er større enn vi ønsker.

Vi registrerer all lønn i vårt system Webtemp, og i utgangspunktet skal alle ansatte selv registrere sine timer her, og oppdragsgiverne/bonden skal godkjenne timene i samme system før de går til utbetaling. Vi er inne og sjekker at alle timelistene ser ok ut, og luker ut eventuelle feilregistreringer.

Det optimale er at alle tar i bruk Webtemp for å unngå feil. Hvis det er noen som ønsker opplæring i bruken er det bare å ta kontakt, så hjelper vi til med det.  Nederst i dette innlegget finner du link til brukermanualer for Webtemp.

Tak på det administrative påslaget

Styret i LtSoL, vedtok et tak på 18.000 kroner i det administrative påslaget fra 1. januar 2020. Det betyr at når et medlem har oppnådd en omsetning på rundt 256.000 kroner, slipper de å betale 7 % administrativt påslag i tillegg til de andre påslagene.

Dette forutsetter imidlertid at timene blir registrert og godkjent digitalt via Webtemp, siden det er systemet som takler og regner ut rabatten i forhold til omsetningen.  All fast månedslønn vil også være kvalifisert for dette taket.

Det er svært arbeidskrevende  å følge med manuelt når vi har over 300 medlemmer/kunder. Vi ber om forståelse for at mange manuelle registreringer kan forårsake feil i utbetaling.

Informasjon om bruken av Webtemp for kunder/medlemmer.

Informasjon om bruken av Webtemp for ansatte.