Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Trenger du litt fri utover høsten?

Husk å bruke avløsertilskuddet fullt ut. Foto: T.B.S.

Har du søkt og fått avløsertilskudd for i år, men ikke brukt det fullt ut, bør du utnytte muligheten utover høsten og ta deg litt fri, og la oss gjøre jobben med lønnsutbetaling  og rekruttering hvis det er behov for det.

Ved å bruke oss som arbeidsgiver slipper du alt som har med administrasjon, forsikringer, lønnsutbetalinger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, og så videre.

Du er arbeidsleder og har den daglige kontakten og omgangen med avløseren.

Timelistene registreres av den ansette enkelt i vårt system, WebTemp, og alt du trenger å gjøre er å godkjenne listene innen den 10. i hver måned for utlønning den 15.

Ta kontakt, hvis du lurer på noe, eller sjekk ut kriterier m.m. her.