Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Unge avløsere på kurs

Deltakerne bakerst fra venstre: Tobias Stub Skaland, Håkon Tvenning og Johanna Mari Skaret Rendal, alle fra Meløya. I midten: Vinjar Olav Meosli, Ørnes, Jens Wiik, Inndyr. Foran: Lennart Brun og Eystein A. Jacobsen, begge fra Reipå. Dan R. Midthun fra Opsahl i Gildeskål var også på kurs, men ikke tilstede på bildet.

Rekrutteringsprosjektet «Landbruket – Nordlands grønne hjerte» i Norges Bondelag står som hovedarrangør i samarbeid med Ltsol for et introduksjonskurs i fjøsstell for ungdom.

Sist lørdag gikk startskuddet for det første kurset i vårt distrikt denne høsten med 8 glade ungdommer fra 13-20 år.

Kurset består av 20 timer teori og 20 timer praksis. Teoridelen som foregår på Stormo gård på Reipå i Meløy kommune, går over to lørdager.

På den første teoridelen lærte ungdommene noe om det å jobbe i fjøs og informasjon om det norske landbruket generelt. De fikk høre om avløserens arbeidstid, rettigheter og plikter, lover og regler og om lønn.

Hygiene i fjøs, helse- og sikkerhet var også tema denne første teoridagen.

Elevene skal også få teori om melking. Hvordan juret fungerer, teknikk, hygiene og om melkemaskin og roboter. Foring er også et viktig tema sammen med maskinlære og traktorlære.

Ellers skal elevene innom temaer om sykdommer, brunst og fødsler.

I praksisdelen, skal elevene hospitere hos lokale bønder. Her har LtSol vært behjelpelig med å skaffe praksisverter.

Det inngås en avtale mellom vert og deltaker og praksisperioden avsluttes ved at deltakerne får prøve å gjøre et fjøsstell alene. Selvfølgelig med fjøsansvarlig tilgjengelig.

Bransjen ønsker å rekruttere flere unge til avløseryrket og øke interessen for faget.

Du kan også finne mer informasjon her http://www.landbruksutdanning.no/ om skoler og utdanningstilbud og følg rekrutteringsprosjektet på facebook Landbruket – Nordlands grønne hjerte.