Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Varme arbeider kurs

 

Foto: Øyvind Ridola Høyning

Her kommer påmelding til Varme arbeider kurs. Det arrangeres 2 kurs og kursets teoridel gjennomføres på nett som webinar 9. mars og 23. mars.

Teoridelen kan gjennomføres selv om personen er utenfor det «geografiske» området som er annonsert, men slukkeøvelsen tilbys bare innen det annonserte området som er Helgeland og Salten.

Slukkeøvelsen er en del av kurset og vil bli gjennomført innen 31. mai 2021 for deltakerne i kursene. Er det deltakere som har gjennomført og kan dokumentere tidligere slukkeøvelser (innen 2 år), trenger de ikke gjennomføre ny slukkeøvelse.

Tid og sted for slukkeøvelse blir annonsert senere for deltakerne i kursene.

Passer ikke disse datoene så «MELD DIN INTERESSE»  så blir du kontaktet når nye kurs annonseres.

Link til informasjon på Norsk Landbruksrådgiving sin hjemmeside og PÅMELDING.

Kostnadene ved kurset dekkes av den ansatte selv, eller eventuelt gårdbruker etter avtale.

Lt SoL dekker kursavgiften for sine landbruksvikarer.