Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Våronn – skal du ha folk i arbeid?

Hvis du planlegger å bruke avløser som skal lønnes gjennom oss, er det veldig viktig at du melder det inn til oss FØR de begynner i arbeid. Arbeidsavtaler som tilfredsstiller kravenen til Arbeidstilsynet, oppdragsbekreftelser og dokumentering av sikkerhetsopplæring skal være på plass før arbeidet skal utføres, uansett hvem du har i jobb. 

Det er spesielt viktig i forhold til blant annet forsikringer hvis uhellet skulle være ute.

Et annet viktig aspekt i forhold til å registrere oppdraget, er at vedkommende selv kan registrere arbeidstimene digitalt via Webtemp.

Når timene registreres digitalt vil «taket» for det administrative påslaget automatisk registreres når du har oppnådd en lønnsomsetning på 265000. Påslaget  for administrasjon har hos oss et tak på 18.540 kr i 2021.

Hvis du har folk i arbeid og ikke kjører lønn gjennom oss, minner vi om vår tjeneste som du kan lese mer om her. Du slipper alt papirarbeid i forhold til innrapportering av lønn, skatt, arbeidsgiveravgift m.m.