Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Vårsamling for administrasjonen

Denne uka kan dere oppleve litt tregere respons hos oss både på telefonen og på epost fordi vi er på NLTs vårsamling.

Tirsdag 24. og onsdag 25. mai er alle i administrasjonen på NLTs Vårsamling for å øke kompetansen og for å utveksle erfaringer med alle andre landbrukstjenester i hele Norge.  Lærerike og nyttige dager for oss slik at vi kan bli bedre og at vi kan være til større nytte for dere som kunder og ansatte.