Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Velkommen Hamarøy og Steigen

Fra 1. juli 2019 ble Nord-Salten landbrukstjenester lagt ned.

Flere av medlemmene og ansatte er nå medlemmer hos oss, og vi ønsker velkommen til alle sammen.

Vi håper på et godt samarbeide framover.