Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Vellykket ansattekurs

Denne uka, nærmere bestemt tirsdag 8. mars  og onsdag 9. mars  2022, har vi samlet rundt 30 avløsere på internt kurs i Bodø.  (Oppdatert nederst i saken)

Alle i administrasjonen vil delta der, slik at det kan være litt sen respons på telefon og epost de to dagene.

På kurset vil de ansatte bli kjent med hverandre og administrasjonen og vil lære litt om rettigheter og plikter for den ansatte i tillegg til at hovedtemaet vil være «Bonden i krise» – hvem gjør hva når.  Dette temaet blir ledet av Per Drage i Norsk landbruksrådgivning.  Veterinær og styreleder for LtSoL, Anne Margrethe Stormo skal holde et innlegg om brunst hos ku.

De ansatte skal også velge ansatterepresentant til styret i LtSol, og verneombud.

Middag og sosial samling tirsdags kveld blir det også tid til.

Oppdatering etter kurset:

Verneombud og ansatterepresentant i styret, Lill-Anita Urskog.

Ansatterepresentant til styret og verneombud ble Lill Urskog, som tok gjenvalg.  Det ble kun et par stemmer overvekt mellom henne og  Lasse Dan Jenssen fra Beiarn som også stilte til valg.

Evalueringen av kurset i ettertid var veldig positiv. De aller fleste syns dette var veldig nyttig og kom med gode innspill til hvordan vi kan bli bedre arbeidsgiver i framtiden. 

Nedenfor følger noen bilder fra kurset – (beklager kvaliteten, men dårlig lys og dårlig mobilkamera får ta skylden)

 

Fra presentasjonsrunden.

Daglig leder, Frank Wiik Rendal innledet med presentasjonsrunde

Det var mange, og gode pauser med pausemat og gode diskusjoner

Det var satt av tid til gruppearbeid, og gruppene jobbet og diskuterte godt