Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Verdifull dame i Nordland

Anne Merethe Toftebakk  er tredje generasjons driver på hjemgården Toftebakk gård i Misvær.  Hun er også styremedlem i LtSoL.

Her er hun portrettert i en artikkel hos Nordland bondelag