Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Vi ansetter flere

På Meløy er det ønske om å ansette en gårdsarbeider som kan ha sitt bo- og arbeidssted på Meløya.

I den forbindelse ble det kalt sammen til et møte med alle bøndene på øya for å høre hvilke behov det er lokalt.

Møtet fant sted hos Steinar Wiik og Berit Johansen på  Småjord gård. De har nylig flyttet inn i nytt, helautomatisert fjøs, og møtet fant sted i «avløserboligen» inne i fjøset. Der hadde Berit dekket opp med både kaker og rundstykker.

 

 

 

 

Daglig leder, Frank Wiik Rendal og kontormedarbeider Hanne Hammernes deltok fra Landbrukstjenester Salten. Frank innledet med informasjon om LTS og hvilke tjenester vi kan tilby.

Frank innledet møtet og orienterte om LTS.

 

 

 

 

 

 

 

Godt oppmøte

Godt oppmøte på Småjord, der det ble diskutert ansettelse av avløser/gårdsarbeider.

De fleste brukene på øya var representert med en eller flere, og det ble en god diskusjon om framtidig behov for avløser og gårdsarbeider.

Konklusjonen etter møtet ble at det er så stort behov for avløser/gårdsarbeider, at det vil være forsvarlig for LTS å ansette en person i full stilling.

Søknadsfrist settes til 1. april, og stillingen lyses ut via NAV, digitale medier, lokalavisa Kulingen og evt. Bondebladet.

Når søknadene er kommet inn, innkalles det til felles møte igjen for å diskutere videre framdrift.

Det satses på at ny avløser er i drift allerede fra  sommer/høst 2019.