Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Vi har fått nytt navn : Landbrukstjenester Salten og Lofoten

Årsmøtedeltakerne fikk servert god mat til lunsj på Nordland kultursenter.

LT SoL

Bare legg deg det på minne med en gang – vi har fått nytt navn;

Fra og med 10. april 2019, ble Landbrukstjenester Salten SA endret til

Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA – forkortet til LT SoL.

Det ble vedtatt på årsmøtet i Bodø.

Her finner du Årsmøtepapirer med innkalling og saksliste.

Årsmøtet ble avholdt på Nordland kultursenter med et styremøte i forkant.

Det var kun to medlemmer som så seg tid til å møte på årsmøtet i år i tillegg til styret.

Protokoll årsmøte 2018

 

Anne Margrethe Stormo ble gjenvalgt som leder i LT SoL