Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Vi ønsker Lofoten velkommen

Fra 1. januar 2019 ble Lofoten avløserlag innlemmet i Landbrukstjenester Salten (LTS) med sine 99 medlemmer.

Fra samme tidspunkt ble Lofoten avløserlag lagt ned og LTS har overtatt både de  ansatte og medlemmer.

Vi har nå medlemmer i Vestvågøy, Flakstad og Vågan, tilsammen 99 bruk.

I Lofoten har vi nå en fast stilling som landbruksvikar og 15 øvrige stillinger som avløsere fra 30-100% stillinger.

Brita Johansen, som til daglig jobber for  Norsk landbruksrådgivning, er vår faste kontaktperson i Lofoten.

Brita Johansen er LTS sin kontaktperson i Lofoten. Foto: NLR