Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Vi søker ny daglig leder

Vår daglige leder nærmer seg pensjonsalder, og vi søker derfor etter ny daglig leder i inntil 100% stilling.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Utdanning/erfaring innen administrasjon, personalforvaltning og økonomi, gjerne fra høgskole eller tilsvarende.
  •  Evne til å samarbeide både med medlemmer og ansatte
  • Arbeider selvstendig og strukturert
  • God formuleringsevne, både skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

  • En spennende og utfordrende stilling
  • Kompetanseutvikling
  • Ordnede arbeidsforhold
  • Lønn etter avtale
  • Kontorsted ligger for tiden på øya Meløy, i Meløy kommune.

For nærmere informasjon om stillinga, kontakt styreleder Anne Margrethe Stormo, tlf. 90529565, eller daglig leder Gunn Tostrup, tlf. 41418840.

 

Søknad med CV og referanser, sendes til:

Landbrukstjenester Salten SA

Sørsjøveien 14

8157 Meløy

Eller til epsot: gunn.tostrup@n-lt.no

 

Søknadsfrist er 15.02.2018

 

Kort om oss: Landbrukstjenester Salten SA, er en tjenesteytende medlemsorganisasjon innen landbruket. Hovedoppgaven er å skaffe bøndene kvalifisert arbeidskraft. I dette ligger utlønning og personaladministrasjon. LT Salten dekker 9 kommuner og har ansvar for landbruksvikarordninga i dekningsområdet. Omsetning for laget var i 2017 ca 10 millioner.