Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Viktig informasjon om korona og smittefaren

Våre medlemmer produserer mat og gjør en viktig jobb for samfunnet.
Det er viktig både for matforsyningen og for dyrevelferden at de holder seg friske.

Det må tas høyde for at bonden kan bli syk, Da er det viktig å ha ting på plass til avløseren som stepper inn.

  • Gå over din vanlige smittesluse og pass på at den er rein, at det er mulighet for håndvask med såpe og tørkepapir og reine klær og støvler til avløseren.
  • Ha vernebriller lett tilgjengelig.
  • Skaff engangshansker eller nye gummihansker som avløseren kan bruke ved desinfeksjon før oppstart av arbeidet.
  • Kjøp inn desinfeksjonsmiddel både til hånddesinfeksjon og til desinfeksjon av utstyr og lignende (desinfeksjonssprit, Virkon, Klorin eller annet godkjent middel).

I verste fall kan bonden bli syk og satt i isolasjon, da må avløseren kunne gå inn og overta.

  • Gå over beredskapsplanen, hvem kan avløseren kontakte hvis brukeren blir syk?
    Ta en gjennomgang med eventuell kontaktperson.
  • Er viktige telefonnummer oppdatert?
  • Pass på at arbeidsbeskrivelsene i fjøset er oppdaterte og forståelige.

LT SoL har utarbeidet en instruks for avløsere og en Beredskapsplan for koronasituasjonen.

Vi oppfordrer medlemmer som har spørsmål om å ta kontakt, særlig hvis dere ikke bruker oss til vanlig.

Nye medlemmer er også velkomne.

Epost: ltsol@n-lt.no

Tlf.: 91860615

Instruks korona

Beredskapsplan koronavirus 2020