Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Viktig med dialog

Meløy landbrukslag, som er et lokallag under Bondelaget, inviterte administrasjonen i LtSol til et møte mellom landbrukslaget og landbrukskontoret i Meløy kommune.

Fra møtet med landbrukskontoret i Meløy og Meløy landbrukslag

Fra Meløy kommune var det nytilsatt landbruksrådgiver Åge Bergquist, og fagkonsulent landbruk, Åse Sørgård som var tilstede. 

Åge informerte om arbeidet med en ny landbruksplan for Meløy og ønsket dialog og innspill til dette arbeidet. Han presenterte forslaget til planen og forklarte prosessen videre. 

Det kom gode innspill og det var gode diskusjoner både om dagens status for næringen og om framtidens landbruk både lokalt, nasjonalt og globalt.

Arealbruk, eierforhold og leieforhold var noen av temaene som ble diskutert i likhet med tilskuddsordninger og lokale utfordringer.

Etter møtet fikk Åge Bergquist omvisning på Småjord gård og det nye robotfjøset hos Berit Johansen og Steinar Wiik.

 

 

Åge Bergquist og Åse Sørgård fra Meløy kommunes landbrukskontor