Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Viktig med matproduksjon

Dersom Frank hadde fått en prat med statsministeren, er det flere saker han har på hjertet. – Først og fremst ville jeg ha snakket med ham om at vi må sikre fremtidig matproduksjon og øke egen selvforsyning av mat, sier han i et intervju med NHO.

-Norge produserer noe av den reneste maten i verden, og da må vi sikre at folk fortsatt ønsker å drive som bønder. Bøndene kan ikke jobbe på dugnad mye lenger. Mange har allerede signalisert at de ønsker å legge ned driften, og flere dyr enn normalt er innmeldt til slakt allerede. Dette synes jeg er urovekkende, sier Frank, og legger til at han mener statsministeren må ta tak i dette nå før det blir for sent. – Hvis vi kommer i en situasjon med færre bønder i Norge må vi importere enda mer kjøtt fra andre land, og vi vet at det er kjøtt som inneholder mer antibiotika enn kjøtt fra Norge, sier Frank.

Ved å følge lenken nedenfor, kan du lese hele intervjuet.

https://www.nhomd.no/medlemskap-og-fordeler/medlemspraten/2022/landbrukstjenester-salten-og-lofoten/