Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Viktig melding hvis du har folk i arbeid

Husk å melde inn avløserne FØR de begynner å jobbe

Har du noen i arbeid, eller planlegger avløser framover som skal lønnes gjennom oss, er det veldig viktig at du melder det inn til oss FØR de begynner i arbeid.

Det er spesielt viktig i forhold til blant annet forsikringer hvis uhellet skulle være ute.

Et annet viktig aspekt i forhold til å registrere oppdraget, er at vedkommende selv kan registrere arbeidstimene digitalt via Webtemp.

Når timene registreres digitalt vil «taket» for det administrative påslaget automatisk registreres når det er nådd 18.000 kroner.

Hvis du har folk i arbeid og ikke kjører lønn gjennom oss, minner vi om vår tjeneste som du kan lese mer om her. Du slipper alt papirarbeid i forhold til innrapportering av lønn, skatt, arbeidsgiveravgift m.m. I tillegg har du ikke noe arbeidsgiveransvar med alt det medfører.