Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Vil du vite mer om dine pensjonsrettigheter?

Alle som er over 20 år og som tjener så mye at det over ett år utgjør 20% stilling, blir innmeldt i vår obligatoriske pensjonsordning gjennom DnB.
Fra 1. februar 2021 fikk alle en egen pensjonskonto der alle pensjonsinnskudd blir samlet under ett for bedre oversikt for deg som ansatt.
Dette kan du lese mer om ved å følge denne linken:
https://www.ltsol.no/avloser/innskuddspensjon-otp/

DnB benytter firmaet Söderbeg & Partners som pensjonsmeklere og de har opprettet en tjeneste de kaller Finanscafè som alle ansatte kan kontakte enten på telefon eller på epost hvis de har spørsmål om egen pensjon.

Et tilbud som er helt gratis og uforpliktende.
Nedenfor finner du en velkomsthilsen fra dem med kontaktinformasjon.

velkommen finanscafe