Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Vil ha enklere rutiner for retur av landbruksplast

Over 80 prosent av all plasten som brukes i landbruket går i retur, men det er ennå rom for forbedringer, mener både bønder og Grønt Punkt.

Over 80 prosent plast returneres

Kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen i Grønt Punkt, opplyser til Tine at det ble samlet inn nesten 18 000 tonn plast fra landbruket i 2018. Dette er 83 prosent av all plasten som brukes i landbruket. Returandelen er derfor relativt høy. Samtidig har det internasjonale markedet for returnert plast møtt motbør de siste årene. Kina – og en del andre land – som tidligere tok imot mye av plasten fra Europa har stengt grensene for ytterligere import, og det har medført at kapasiteten ved de europeiske mottakene har blitt sprengt.

-Men nye sorteringsanlegg og gjenvinnere etableres nå raskt i Europa – også i Norge, sier Martinsen.

-Hva må til for at enda mer av plasten landbruket bruker, blir returnert?

-Bonden må lage et godt system for dette. Vi har noen triks de kan benytte seg av på våre hjemmesider, svarer Martinsen.

https://www.grontpunkt.no/kampanje/min-kildesortering

Her kan man finne en video som viser hvordan man som bonde kan håndtere plasten.

Ønsker du å være med på å holde naturen ren?

Les mer om TINEs kampanje Tur Med Retur her.